INFO

Què és això?

Som un estudi de disseny, un espai de treball. Un col·lectiu format l’any 2000 quan diversos professionals del disseny s’associen per tal d’unir les diferents disciplines, i combinar-les en un estudi integral i obert.

El disseny d’exposicions i revistes, webs i cadires, cases i fulletons, audiovisuals i bicicletes són alguns dels resultats que s’han obtingut teixint les diferents disciplines al llarg de setze anys de convivència professional.

¿Qué es esto?

Somos un estudio de diseño, un espacio de trabajo. Un colectivo formado el año 2000 cuando varios profesionales del diseño se asocian por tal de unir las diferentes disciplinas, y combinarlas en un estudio integral y abierto.

El diseño de exposiciones y revistas, webs y sillas, casas y folletos, audiovisuales y bicicletas son algunos de los resultados que se han obtenido tejiendo las diferentes disciplinas a lo largo de dieciséis años de convivencia profesional.

What’s this?

We are a design space. A working area. A collective created more than 15 years ago, when several design professionals incorporate to unite different disciplines, to combine them in an open and integral studio.

Exhibitions, magazines. websites and chairs. Houses and leaflets, spots and bicycles, these are some of the consequences of interleaving the different disciplines during sixteen years of professional coworking.

- THE TEAM -

Sebas Bonet
Architect
sebas@lacreativa.com

Patrick Brentano
Graphic Designer
patrick@lacreativa.com

Hug Cirici
Film & advertisment Director
hug@lacreativa.com

Sara Villena
Creative Producer
sara@lacreativa.com

Cesc Solà
Interior Designer
cesc@lacreativa.com

Rai Solà
Photographer
rai@lacreativa.com


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!