Quan Plovien Bombes

Quan Plovien Bombes al Museu d’història de Catalunya

Expocisió al Museu d’història de Catalunya sobre els bombardeigs i la ciutat de Barcelona durant la Guerra Civil.

Expocisión en el Museu d’història de Catalunya sobre los bombardeos i la ciudad de Barcelona durante la Guerra Civil.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!